Projekty

V minulosti jsme se věnovali např. pořádání přednášek & workshopů, promítání dokumentů v rámci Jednoho světa na školách nebo potravinové Mikulášské sbírce. V současnosti se věnujeme především projektům Careers in Sustainability a oikosTalks, dále se podílíme na organizaci eventů pro naší mezinárodní komunitu.

Careers in Sustainability

„Careers in sustainability“  je série přednášek se zajímavými hosty z různých profesí s cílem ukázat studentům, že i pro absolventy ekonomických a manažerských oborů existuje kariéra v udržitelnosti. Kromě kariérní cesty hosté představují i poučné vhledy z jejich oboru v druhé části přednášky. Jedná se o začínající projekt, v kterém bychom chtěli pokračovat po celý školní rok, a i v letech následujících.

oikosTalks

oikosTalks jsou think-tanková setkání našich členů, která zahajujeme prezentací na vybrané téma, na jenž následně diskutujeme. Cílem je nejen nasdílet si zajímavé a inspirativní poznatky a zdroje informací formou P2P, ale i zlepšování prezentačních dovedností. Dříve jsme tato setkání pořádali jen v rámci spolku, nyní bychom chtěli akce otevřít i dalším studentům. 🙂